Bếp kết hợp điện từ Dudoff Master

65,000,000 58,500,000